Ліцензійна угода з кінцевим користувачем

(договір публічної оферти)

м. Київ                                                                                                                      «30» квітня 2020 р.


Даний документ, в якому однією стороною є Продавець, Компанія «Київ Спец Систем», інтернет-магазин KSS-SHOP, і будь-яка особа (Покупець), яка погодилася з умовами публічної оферти (Договору), встановленими в ньому, з іншого боку, був укладений даний Договір публічної оферти (далі - Договір). Ця Угода призначена для використання необмеженим колом осіб, зареєстрованих на сайті https://kss-shop.com (далі - Сайт). Це публічна офіційна ініціативна пропозиція Продавця на поставку Товару та укладення договору купівлі-продажу з потенційним Покупцем.  Перелік і опис всіх пропонованих товарів і послуг представлені на певних сторінках Сайту. 


1. Предмет Договору

1.1. Договір встановлює необхідні норми та умови зобов'язальних відносин між Компанією та Покупцем при продажу Товару або наданні Послуг Компанією. 

1.2. Продавець гарантує відповідно до зазначеного Договору продаж Товару (надання Послуг) на підставі сформованого Покупцем Замовлення, а Покупець, зі свого боку, гарантує відповідно до встановлених правил і положень Договору, придбати зазначений Товар і здійснити оплату відповідно до встановленого розміру.

1.3. Продавець повідомляє про гарантію відсутності обтяження Товару: він не перебуває під арештом, не в заставі, на нього відсутні права інших осіб.

1.4. Обидві Договірні Сторони підтверджують, що ця Угода не є удаваним або фіктивним правочином і не була укладена з примусу або шляхом обману.

1.5. Акцептована угода являє собою угоду з незакритими умовами. Продавець володіє всіма необхідними дозвільними документами для здійснення практичної діяльності, яка регулює комерційні правовідносини. Також Продавець гарантує, що має законне право на надання послуг, виробництво, установку, купівлю-продаж Товару без обмежувальних умов, неухильне дотримання прав покупця відповідно до вимог чинного законодавства України.


2. Укладення двостороннього Договору - оформлення замовлення на Товари та Послуги

2.1. Договір між Компанією і Покупцем буде де-факто укладений з моменту отримання оплати Товару (Послуги) за конкретною угодою. Умови початкової редакції укладеного Договору в подальшому застосовуються до інших правочинів Покупця.

2.2. Договір вважається правомірним, якщо тільки він укладений з суб'єктом, який є дієздатною особою (фізична особа, індивідуальний підприємець, юридична особа), зареєстрованим у загальноприйнятому законом порядку.

 2.3. Дії зі складання та подання Замовлення допустимі онлайн. Під оплатою оформленого Замовлення мається на увазі визнання Покупцем укладення угоди компетентним за правилами, узгодженими обома сторонами.

2.4. Індивідуальні замовлення Товарів і (або) Послуг, обраних Покупцем в рамках Договору, є індивідуальними самостійними угодами. Будь-яка санкціонована угода укладається тільки щодо Товарів, перелік і повна інформація про які розміщені на сторінках Сайту, і які доступні для оформлення Замовлення і його подальшої оплати під час звернення Покупця до однієї з сервісів Сайту.

2.5. Потенційний Покупець заздалегідь погоджується з тим, що факт здійснення конкретних операцій на Сайті (автозавантаження, натискання кнопок, звичайні кліки, здійснення платежу, виконання інших команд і дій) означає добровільну згоду Покупця на виконання Замовлення відповідно до зазначених Правил.


3. Загальні умови надання товарів та послуг

3.1. У зв'язку зі специфічними особливостями Товарів і супутніх Послуг, що надаються Компанією, за можливою Угодою Компанія залишає за собою право у виняткових випадках відмовити в наданні Товару і (або) Послуг особі, яка до нього звернулася, якщо ці дії не відповідають умовам Сайту або політиці конфіденційності.

3.2. Неодмінною умовою доставки Компанією Товару і (або) Послуг Покупцеві є їх повна оплата, а також суворе дотримання Покупцем Правил і умов Сайту, прописаних в інструкціях і поясненнях.

3.3. Договірні зобов'язання Компанії щодо пропонованих товарів (Послуг) відповідно до Замовлення Покупця тотожні аналогічним зобов'язанням Покупця щодо неухильного дотримання Умов Сайту та повної передоплати Замовлення. У разі виявлення порушень виконання Покупцем своїх зобов'язань, Компанія має право на підставі цивільного законодавства України тимчасово призупинити або повністю відмовити в наданні Товарів (Послуг) в їх конкретній частині.

3.4. Компанія надає Покупцеві Товари (Послуги) за умови дотримання встановлених Правил Сайту. З огляду на основне призначення Правил Сайту, без суворого дотримання яких неможливе його нормальне використання, Покупець безумовно приймає їх для нормального функціонування Сайту. 

3.5. Перелік Товарів (Послуг) на Сайті може в міру необхідності оновлюватися, змінюватися, доповнюватися. У зв'язку з цим їх фактичне використання можливе в тому вигляді і в тій мірі, в якій вони представлені Компанією в поточний момент часу на момент входу Покупця на сторінки Сайту.

3.6. Компанія має можливість направляти Покупцеві на адресу електронної пошти або через контакти в особистому кабінеті на Сайті термінові повідомлення, СМС або інші важливі повідомлення, що стосуються укладених за Договором угод, їх статусу.

3.7. Покупець зобов'язується неухильно дотримуватися вимог законодавства України, положень укладеного Договору, умов використовуваної ним послуги, а також Правил та інструкцій, представлених на Сайті при придбанні Товару (використанні Послуг).

3.8. Компанія має право в односторонньому порядку верифікувати Покупця, як сторону Угоди, будь-якими засобами звірки вказаних Користувачем реквізитів.


4. Вартість товарів і послуг, порядок розрахунків

4.1. Розмір вартості Обраного (замовленого) Покупцем Товару (Послуг) при укладанні угоди визначається виходячи з встановленої ціни кожного виду Товарів, особливостей та обсягу Послуги, і вказується Покупцеві при завершенні Замовлення, якщо інше не передбачено Договором. Загальна сума розраховується виходячи з цін, які були встановлені протягом розрахункового періоду згідно з Замовленням.

4.2. Компанія не несе прямої відповідальності за можливу затримку або неотримання Покупцем різної інформації, повідомлень, документів, що сталися в результаті дії (бездіяльності) провайдерів або операторів зв'язку, збої в роботі систем зв'язку, зникнення доступу Покупця до особистого кабінету, інші обставини, що не залежать від Компанії.

4.3. Вибір і використання способу і виду оплати Замовлення здійснюється Покупцем на свій особистий розсуд з варіантів, запропонованих на Сайті в момент оплати.

4.4. Компанія надає Покупцеві доступну інформацію про здійснені ним платежі на Сайті в особистому кабінеті. 

4.5. Сума Замовлення повинна бути повністю оплачена одним платіжним способом. Оплата одного і того ж Замовлення різними способами частинами не передбачена.

4.6. При оплаті Замовлення Покупець зобов'язаний вказати точні дані в своєму платіжному документі. У разі неповноти і (або) неправильного зазначення даних, перерахованих в документі, Компанія має право зробити висновок про неналежне виконання Покупцем необхідних умов передоплати Замовлення. Однак Компанія дозволяє самостійно визначати достовірність платежу відповідно до інформативних даних власного бухгалтерського обліку. При цьому Компанія не несе відповідальності за можливі збитки Покупця (третіх осіб) в разі неналежного оформлення платіжного документа.

4.7. Покупець несе безпосередню відповідальність за достовірність даних, розміщених в його особистому кабінеті. Факт можливої зміни реквізитів Покупця також негайно вноситься в особистий кабінет, або Компанія повідомляється про такі зміни з наданням документів, що підтверджують нові дані.

4.8. Факт надання Покупцеві Товару (Послуг) в повному обсязі встановлюється на підставі даних замовлення в його особистому кабінеті.

4.9. Доставка (продаж) Товару та інших Послуг визнаються наданими Компанією на належному рівні і прийнятими Покупцем цілком і повністю, якщо протягом 5 (п'яти) днів після завершення Замовлення Компанія не отримала письмових мотивованих претензій або заперечень Покупця щодо Товару (Послуги).

4.10. Точна назва організації, юридична та поштова адреса, КПП, ІПН, контактна та інші види інформації в платіжних та інших документах, підготовлених Компанією, заповнюються точно відповідно до інформації, зазначеної Покупцем в його особистому кабінеті.

4.11. Компанія має право самостійно перевіряти правильність реквізитів Покупця, зазначених в його особистому кабінеті, шляхом проведення необхідних перевірок з даними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (фізичних осіб-підприємців) і при наявності неточностей використовувати дані з Державного реєстру.


5. Відповідальність сторін

5.1. Компанія зобов'язується використовувати будь-які доступні їй зусилля для своєчасного і якісного надання Товарів і Послуг в повному обсязі. При цьому Покупець не може нести відповідальність за можливі збитки і не покриває їх, якщо він не в змозі скористатися Замовленнями на Товари і Послуги хоча б з однієї з наступних причин: 

   - неможливість доступу Покупця до особистого кабінету навіть при його забороненому використанні невідомими особами;

   - можливі технічні або технологічні тимчасові недоліки загальних каналів зв'язку, що перешкоджають доступу до Сайту, а також втрата Покупцем доступу до мережі Інтернет з самостійної причини (тимчасові дефекти ліній зв'язку, випадкові помилки, перебої в передачі даних, упущення в повідомленнях, інші недоліки);

   - зловмисне незаконне втручання третіх осіб (хакерські та DDoS-атаки, дії шкідливих вірусних програм тощо) у роботу Сайту;

   - у випадках впливу обставин так званих «форс-мажорних обставин».

5.2. Компанія не несе відповідальності перед Покупцем за можливі ненавмисні збитки, які виникли без вини компанії, а також через недотримання Покупцем прийнятих для Сайту Правил.

5.3. Якщо збитки заподіюються Покупцеві з вини Компанії, відповідальність і збитки визначаються в суворій відповідності з чинним законодавством. Слід зазначити, що відповідальність компанії і компенсація збитків Покупцеві не повинні перевищувати загальної вартості товарів і (або) послуг, замовлених, оплачених, але не переданих Покупцеві з вини Компанії.

5.4. Безпека, конфіденційність та інші умови використання бажаних покупцем видів оплати визначаються окремими правилами або угодами між Покупцем і відповідними фінансовими установами. Покупець знає і погоджується з тим, що контроль за всіма операціями по здійсненню оплати Товарів і Послуг не є відповідальністю Компанії, і не контролюється персоналом Компанії або за рахунок залучення третіх осіб. Також Компанія виключає будь-яку форму відповідальності за своєчасне отримання коштів Покупця в якості передоплати за Замовлення. 

5.5. Сам Покупець несе відповідальність за використання свого логіна (пароля) і його збереження на Сайті, номерів телефонів, нецільове використання електронної пошти (в тому числі за втручання сторонніх осіб), а також за збитки, понесені внаслідок несанкціонованого використання особистого кабінету Покупця або його електронного підпису.

5.6. Компанія не зобов'язана нести відповідальність за дії третіх осіб, які призвели до втрати або крадіжки логіна (пароля) Покупця, а також нести можливі витрати, компенсацію збитку або втраченої вигоди з цієї причини. За таких можливих обставин Покупець сам вживає всіх необхідних заходів для заміни логіна або пароля, захищає доступ до свого особистого кабінету на Сайті.


6. Розгляд взаємних претензій

6.1. Претензії та спори, що виникли в рамках встановленого Договору, направляються для визначення відповідальності до Арбітражного суду міста Києва, або до інших судів відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Важливою опцією перед подачею позову до суду є для зареєстрованого на Сайті Покупця використання позасудової процедури вирішення спорів. Для цього вам необхідно направити в офіс Компанії обґрунтовану письмову претензію, приклавши до нього необхідні документи і пояснення, що підтверджують ваші претензії. Протягом тридцяти днів після отримання претензії Компанія дасть мотивовану відповідь про задоволення або спростування претензій Покупця. Якщо Покупець не згоден з відповіддю, він має право звернутися з позовом до суду.


7. Різне

7.1. Двосторонній Договір набирає чинності з моменту його укладення та в порядку, передбаченому другим розділом. Він діє протягом невизначеного терміну до моменту втрати ним чинності або скасування відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства. 

7.2. Договір охоплює всі двосторонні умови і скасовує всі раніше укладені угоди, угоди, запевнення між Сторонами щодо зазначеного предмета, якщо немає інших прямих угод.

7.3. У разі необхідності Компанія має право змінити або доповнити нові умови Договору в рамках чинного законодавства, а також замінити Договір в будь-який допустимий час. До дня публікації на Сайті оновленого Договору, він діє в старій редакції. Покупець повинен ознайомитися з його новою чинною редакцією до укладення наступного Договору і проведення угоди.

7.4. Подальше замовлення Товару (Послуг) і угода Покупця в рамках зміненого Договору свідчить про те, що Сторони прийшли до взаємної згоди щодо нових змін, включених в Договір. Згідно з раніше поданим Замовленням, на Товари (Послуги), вже оплачені Користувачем до набрання чинності змінами, поширюються умови Договору, які діють на той момент. 

7.5. У разі виникнення обставин, що змінилися, Компанія може скористатися своїм правом на розірвання Договору відповідно до відповідних положень Законодавства, обов'язково повідомивши про це Покупця (через його особистий кабінет, по електронній пошті або іншим доступним способом).

7.6. Сторони не несуть прямої відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань (крім оплати), якщо буде доведено, що в даному конкретному випадку таке діяння було викликано форс-мажорними обставинами, до яких відносяться події або інші непередбачувані обставини, що не залежать від такої Сторони. Такі обставини настали після укладення цього Договору, і є несподіваними і неминучими.


Компанія «Київ СПЕЦ СИСТЕМИ»

інтернет-магазин KSS-SHOP

м. Київ, вул.Ревуцького 14

+38 (067) 684-85-93

+38 (066) 784-85-93

+38 (050) 150-24-42

info@kss-shop.com