Політика конфіденційності

м. Київ                                                                                                                   «30» квітня 2020 г.

Положення цієї Політики конфіденційності є законними для керівного персоналу та відвідувачів сайту в мережі Інтернет за адресою: https://kss-shop.com (далі - Сайт). Він також доступний кожному Користувачеві інтернету.  Кожне, навіть одноразове використання сервісних матеріалів і документів представленого Сайту розглядається як зобов'язання, яке бере на себе відвідувач Сайту (далі - Користувач), керуватися всіма положеннями цієї Політики конфіденційності та прописаними в ній правилами використання належної йому особистої інформації (власних даних). У ситуації, коли Користувач відкидає ці положення, він повинен відмовитися від доступу до сервісів Сайту.

1. Загальні положення

1.1. У контексті представлених положень цієї Політики конфіденційності, під формулюванням «особиста інформація» Користувача (особиста інформація, персональні дані), необхідно враховувати, що тут мається на увазі:

- всю особисту інформацію про Користувача, яку він добровільно повідомляє при використанні сервісів Сайту. Слід зазначити, що життєво важлива інформація для можливості надання необхідних послуг Сайту повідомляється під спеціальною приміткою. Будь-яка повна або часткова особиста інформація може бути надана за власним запитом Користувача;

- всілякі інформаційні дані, автоматично відображаються сервісами Сайту, що використовуються в процесі підключення за допомогою програмного забезпечення на обладнанні Користувача. Також можливі дані з файлів cookie, деякі дані про браузер Користувача або будь-яку іншу програму для доступу до сервісів.  Сюди ж відноситься IP-адреса, кількість і час доступу до зазначених сервісів та інші подібні повідомлення. 

1.2. Метою конкретної Політики конфіденційності для віддаленого контакту із запропонованим Сайтом є необхідність належно обов'язкового захисту спеціальної інформації про Користувача (персональних даних) від несанкціонованого доступу або наміру розголошення.

1.3. Користувач - фізична або юридична особа, яка надала конфіденційну інформацію, що відображає його дані, шляхом реєстрації на Сайті, відправки замовлення, зворотного зв'язку.

1.4. Адміністрація Сайту не накладає зобов'язань на перевірку і моніторинг інших сайтів, незважаючи на можливість Користувача переходити на них за посиланнями, що відображаються на Сайті.

2. Фактор обробки персональної інформації Користувача

2.1. Сайт оперує персональною інформацією тільки на умовах забезпечення вільного доступу Користувача до послуг.

2.2. Особиста інформація Користувача нашого Сайту використовується для: 

- належне надання конкретних послуг, обробка запитів і заявок від Користувача на пропоновані товари;

- встановлення Особистості Користувача в процесі використання певних сервісів;

- підтвердження достовірності і повноти власних даних користувача;

- обґрунтування ефективного зворотного зв'язку з Користувачем, в тому числі - відправка різних повідомлень і запитів, що виникли.

3. Особливі умови використання персональної інформації Користувача та ймовірність її делегування третім особам

3.1. В аспекті персональної інформації кожного Користувача дотримується принцип максимальної конфіденційності, за винятком факту незалежного і добровільного повідомлення Користувачем своєї інформації для вільного доступу певному або необмеженому колу осіб. Використовуючи різні сервіси Сайту, відвідувач цим фактором погоджується на доступність відкритої ним своєї особистої інформації.

3.2. Можливе використання (обробка) персональної інформації Користувача здійснюється відповідно до Закону про персональні дані. Вона здійснюється в самих різних авторизованих форматах, включаючи підбір необхідних персональних даних в інформаційних системах і при доступному використанні сучасних технічних засобів. 

3.3. Адміністрація Сайту вживає певних відповідних заходів підтримки технічного і процедурно-організаційного типу для надійного захисту персональних даних Користувача від можливого незаконного доступу. Запобігати їх спотворенню або скасування, несанкціонованому копіюванню або поширенню в мережі, а також блокуванню, та іншому шкідливому впливу сторонніх осіб.

3.4. Адміністрація бере на себе відповідальність не розголошувати навмисно особисту довірчу інформацію Користувача без його дозволу, не створювати умов для її можливого незаконного відчуження, не допускати її використання іншими незаконними способами.

3.5. Всі отримані таким чином призначені для користувача дані зберігаються в електронній базі даних безстроково. Вони можуть бути повністю видалені за бажанням Користувача, або з ініціативи Адміністрації Сайту без зазначення підстав.

3.5. Адміністрація Сайту буде використовувати будь-яку отриману конфіденційну інформацію тільки для взаємної вигоди і захисту прямих інтересів Користувача.

4. Врегулювання виникаючих суперечок

4.1. У контексті положень цієї Політики та взаємовідносин між потенційним Користувачем і Адміністрацією Сайту керівництво визначає чинне законодавство України.

4.2. Спочатку використовується стадія досудового врегулювання шляхом направлення претензії (пропозицій в письмовій формі про взаємоприйнятну угоду щодо вирішення спірних питань). Протягом тридцяти календарних днів з моменту прийняття претензії Адміністрація повідомляє заявника про вжиті заходи з цих спірних питань.

4.3. Якщо взаємоприйнятної згоди не досягнуто, спірні питання повинні вирішуватися в суворій відповідності з нормами законодавства України.

5. Додаткові правила та умови

5.1. Адміністрація Сайту має законне право вносити необхідні зміни в чинну Політику конфіденційності, для чого окремий договір або пропозиції від Користувача в будь-якій формі не потрібні.

5.2. Змінена (оригінальна) Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її публікації на Сайті, якщо в її відредагованих положеннях не наведені інші умови.

5.3. Зацікавлені сторони повинні надсилати на адресу будь-які коментарі або питання, які виникають щодо відповідної Політики конфіденційності: info@kss-shop.com